Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Nowym Targu


Idź do treści

Zadania

JRG > JRG Nowy Targ

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
6) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
8) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
9) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
10) udział w aktualizacji:
a) stanu gotowości operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej;
11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

Strona główna | Archiwum | O jednostce | JRG | SKKP | Galeria | Statystyki | Kierownictwo | Wydziały | Kontakt | Straż radzi | Ochr. Danych Osob. | Linki | Mapa witryny


KP PSP Nowy Targ 2018 | kppspnowytarg@straz.krakow.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego