Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Nowym Targu


Idź do treści

Zadania

SKKP

Do podstawowych zadań SKKP należy:

1) Przyjmowanie, kwalifikacja i selekcja zgłoszeń o powstałych zdarzeniach dotyczących stanów nagłych i nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska lub mienia.
2) Dysponowanie siłami i środkami z uwzględnieniem procedur ratowniczych ujętych
w powiatowym planie ratowniczym.
3) Wspomaganie i koordynowanie działań ratowniczych w zakresie dysponowania sił
i środków na podstawie postanowień kierującego (KDR) lub koordynatora medycznych działań ratowniczych.
4) Informowanie przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożenia, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia (wymiana informacji ze starostą powiatowym, wójtami, burmistrzami oraz powiatowym zespołem reagowania kryzysowego).
5) Uruchamianie procedur zwiększania stanu osobowego dyżurnych operacyjnych (pomocników dyżurnych operacyjnych) lub podwyższania gotowości operacyjnej podmiotów systemu ratowniczego.
6) Uruchamianie planów ewakuacji dyżurnych operacyjnych oraz sprzętu technicznego
w miejsce zapasowe.
7) Bieżące analizowanie:
a) gotowości operacyjnej podmiotów systemu ratowniczego w zakresie ich przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych,
b) ilości ratowników oraz rodzaju środków transportu i sprzętu ratowniczego ujętych
w planach ratowniczych, a także miejsc ich stacjonowania,
c) informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu własnego lub z innych podmiotów systemu ratowniczego,
d) danych dotyczących powiadamiania i dysponowania sił i środków do prowadzenia działań ratowniczych,
e) rezerw materiałowych i sprzętowych.
8) Prowadzenie komputerowych baz danych operacyjnych - według odrębnych ustaleń.
9) Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKP pod nadzorem funkcyjnych Wydziału Operacyjnego KP PSP.
10) Archiwizacja operacyjnych danych informatycznych - wg odrębnych ustaleń.
11) Prowadzenie nasłuchu, utrzymanie łączności radiowej oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystywaniem podczas działań operacyjnych sieci łączności radiowej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Nowym Targu

telefon alarmowy
998

tel. (+4818)261-09-72, fax. (+4818)261-09-99)

e-mail: psk@psp.nowytarg.pl

Strona główna | Archiwum | O jednostce | JRG | SKKP | Galeria | Statystyki | Kierownictwo | Wydziały | Kontakt | Straż radzi | Ochr. Danych Osob. | Linki | Mapa witryny


KP PSP Nowy Targ 2018 | kppspnowytarg@straz.krakow.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego