Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Nowym Targu


Idź do treści

Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych

Wydziały

Do zadań sekcji należy:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
4) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
5) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
6) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
7) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego
8) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
9) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
10) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
11) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
12) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
13) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
14) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;
15) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
16) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
17) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
18) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
19) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
20) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
21) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
22) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy powiatowej

Kontakt:

Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych
tel. (+4818) 261-09-88,

e-mail: pok@psp.nowytarg.pl

ps@psp.nowytarg.pl

Strona główna | Archiwum | O jednostce | JRG | SKKP | Galeria | Statystyki | Kierownictwo | Wydziały | Kontakt | Straż radzi | Ochr. Danych Osob. | Linki | Mapa witryny


KP PSP Nowy Targ 2018 | kppspnowytarg@straz.krakow.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego