Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Nowym Targu


Idź do treści

Sekcja ds. Finansowych

Wydziały

Do zadań sekcji należy:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;
4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
5) prowadzenie kontroli finansowej zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o finansach publicznych;
6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
7) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi i społecznymi i innymi;
8) prowadzenie rachuby płac i likwidacji składników majątkowych;
9) planowanie środków finansowych;
10) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

Kontakt:

Sekcja ds. Finansowych
tel. (+4818) 261-09-87

e-mail: pf@psp.nowytarg.pl


Strona główna | Archiwum | O jednostce | JRG | SKKP | Galeria | Statystyki | Kierownictwo | Wydziały | Kontakt | Straż radzi | Ochr. Danych Osob. | Linki | Mapa witryny


KP PSP Nowy Targ 2018 | kppspnowytarg@straz.krakow.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego