Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Nowym Targu


Idź do treści

Komenda

O jednostce

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Działa na podstawie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (t.j. Dz.U. Nr 96 z 2006r., poz. 667 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 143, poz. 1037).

Organizację i zasady funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zarządzeniem Nr 42 z dnia 22 grudnia 2006r.


Operacyjne zabezpieczenie powiatu

W Komendzie Powiatowej PSP służbę pełni 123 strażaków,
w tym w JRG - 102 strażaków.
Na terenie Powiatu Nowotarskiego działają dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze wyposażone ogółem w 17 samochodów (8 sam. gaśnicze, 9 sam. specjalnych).
Działania JRG PSP wspomaga 102 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 22 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Powierzchnia powiatu: 1474,66 km2
Liczba ludności: 183 097
Gęstość zaludnienia 122,73 os/km2


Pokaż nowotarski na większej mapie

Strona główna | Archiwum | O jednostce | JRG | SKKP | Galeria | Statystyki | Kierownictwo | Wydziały | Kontakt | Straż radzi | Ochr. Danych Osob. | Linki | Mapa witryny


KP PSP Nowy Targ 2018 | kppspnowytarg@straz.krakow.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego